OM OS:

MÅL

Handicapkonsulenterne´s mål er at højne serviceniveauet til den handicappede borger samtidig med at vi reducerer kommunernes udgifter indenfor handicapom-rådet. Med andre ord bedre service til mindre penge ! Det kan kun gøres af mennesker der ved hvad de arbejder med i den praktiske verden.

 

Handicapkonsulenterne´s stiftere er derfor personer med et dybt kendskab til handicapområdet gennem egne erfaringer, højere akademisk uddannelse samt årelangt samspil med kommuner og øvrige aktører indenfor handicapområdet.

marc-wieland-zrj-TPjcRLA-unsplash.jpg
val-vesa-ihFWKicceNk-unsplash.jpg

VISIONER

At handicapområdet i staten, regioner og kommuner får en højere prioritering gennem effektivisering af ressourcer på området. 

 

At Handicapkonsulenterne bliver en førende aktør i samarbejdet med det offentlige til gavn for de handicappede.

At de danske borgeres skattekroner til handicapområdet bliver udnyttet fornuftigt og økonomisk rigtigt.

 

At eksisterende ressourcer på området udnyttes effektivt kommuner og regioner imellem.