VORES VÆRDIER:

At arbejde sammen med Handicapkonsulenterne er som at køre i KRONE 1. Du får opmærksomhed og bliver respekteret samtidig med at der sættes fokus på dine behov af entusiatiske medarbejdere. Dette gælder hvadenten du er borger, kommune eller region. Uanset hvilken bordende du sidder for giver Handicapkonsulenterne dig den ypperste service og altid med et smil på læben.

 

Vores KRONE 1 er skabt udfra værdinormerne:

 

           K = Kreativitet I arbejdet og vagtplanlægningen

           R = Rekruttering af de bedste medarbejdere

           O = Oplæring på et professionelt niveau

           N = "Never give up" - du finder en løsning !

           E = Entusiastiske medarbejdere

 

           1 = VI VIL BARE VÆRE DE BEDSTE

 

 

Handicapkonsulenterne blev startet fordi vi kunne se der var et behov for et højere serviceniveau til såvel borger som det offentlige.

 

                                      Alt for mange handicaphjælpere har aldrig været i kontakt 

                                      med handicappede før de får job som hjælper.

 

                                      Alt for mange kommuner og regioner bevilliger løsninger som ikke er optimale

                                      for borgeren og dennes pårørende samtidig med at de er dyre løsninger for det offentlige. 

 

                                      Alt for mange forældre, borgere og sagsbehandlere har ikke tilgang til information om

                                      deres pårørendes hverdag og mulighed for hjælp nu og senere i livet.

 

                                      Alt for mange borgere "orker" ikke den offentlige sagsgang med ansøgninger og anker.

 

                                      Alt for mange sagsbehandlere mangler indblik i den handicappedes virkelige hverdag og

                                      problemstillinger.

 

 

Handicapkonsulenterne tilbyder derfor: 

 

 

- Helhedsløsninger med vagtplanlægning, rekruttering af hjælpere samt

  vikarordninger for både voksne og børn.

 

- Administration af BPA ordninger

 

- Konsulentydelser til det offentlige for besparelser uden niveausænkning

  på handicapområdet

 

- Hjælp til borgeren med ansøgning og ankesager i det offentlige system

- Kurser der opkvalificerer handicaphjælperne

 

- Kurser der informativt giver forældre til handicappede børn indsigt i hvad

  de kan forvente sig af de første 18 år af deres handicappede barns liv.

 

- Foredrag der giver indsigt i problemstillinger som forældre til

  handicappede børn stilles overfor.

 

 

Handicapkonsulenternes medarbejdere består at personer med solid og lang erfaring indenfor handicapområdet. Foredrag, kurser og konsulentydelser foretages udelukkende af medarbejdere med flere års erfaring med aktuelle problemstillinger. Ved udvælgelse af handicapmedhjælpere foretages der en selektiv udvælgelse af personer der matcher den handicappede borger og evt. dennes familie og pårørende ligesom der foretages opkvalificering af hjælperen såfremt denne ikke tidligere har fungeret som handicaphjælper.

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48