DET HANDICAPPEDE BARNS OVERGANG TIL VOKSENLIVET

DETTE KURSUS KAN DU FÅ BEVILLIGET GENNEM DIT BARNS SAGSBEHANDLER HOS DIN KOMMUNE -
HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL DETTE - SÅ KONTAKT OS
NÆSTE KURSUS START
7 NOVEMBER 2016
I
KØBENHAVN
ODENSE OG
ÅRHUS
TILMELDING PÅ
42 24 44 48

                                                                 18 ÅR OG VOKSEN I SYSTEMET

 

Formålet med dette kursus er at klæde forældre på til bedre,i samarbejde med kommunen, at kunne vælge det rette tilbud og fremtid for deres barn. Med andre ord det rette valg på den rette tid og det rette sted.

 

Når ens handicappede barn nærmer sig 18 år opstår der hos forældrene bekymringer og spørgsmål til hvad der nu skal ske:

 

Hvornår skal mit barn flytte hjemmefra ? hvad med bolig - hvor og hvornår ? Hvad skal mit barn lave og hvad kan han/hun klare - arbejde, uddannelse eller pension ? Hvad med økonomien og hvad er en BPA ordning ? Hvilken praktisk hjælp kan mit barn få og hvad med transport og fritidsaktiviteter ? Hvad sker der hvis vi vælger forkert eller flytter kommune om nogle år ?

 

Spørgsmålene er mange - og dette er blot nogle af de mange spørgsmål og bekymringer der melder sig på banen når ens barn når voksen alderen. Rundt om i landets kommuner sidder socialrådgiverne på den anden side af bordet og skal forsøge at hjælpe, uddanne og besvare forældrenes bekymrende og ofte fortvivlende spørgsmål. Det kan der ofte være problemer med enten tidsmæssigt eller manglende kendskab til det enkelte barns ressourcer og talenter. Ofte støder forældrene og sagsbehandlerne sammen trods begge parter har de bedste hensigter for barnet.

 

Forældrene kender deres barn bedst og derfor er det vigtigt de ved alle de muligheder der er for deres barns fremtid således de med mere viden om mulighederne for deres barn bedre kan give socialrådgiverne de input der skal til for at de rigtige valg træffes for barnet både fra hjemmets og det offentliges side – hurtigt og effektivt og ikke mindst til barnets bedste.

Samtidig giver det også ro i forældrenes sind

at de har kunnet være en aktiv medspiller i

hele processen om deres barn fremtid

og ikke mindst tryghed.

Handicapkonsulenterne tilbyder et kursus over 10 dage –

enten sammenhængende eller fordelt løbende over året –

hvor vi klæder forældrene på til de store beslutninger de

skal tage for eller på deres barns vegne. Samtidig får

forældrene svar på deres mange spørgsmål og

bekymringer og er bedre forberedt til møderne med

kommunen, uddannelsesinstitutioner, bosteder m.v.

De forskellige kursusdage vil bl.a. omhandle:

Modul 1: Voksenlivet som handicappet - serviceniveau og evt. valg af

værge.

Modul 2: Når barnet flytter hjemmefra - hvornår og hvorhen samt

fritidsliv.

Modul 3: Bolig - hvad er mulighederne - fordele og ulemper der skal

tænkes på.

Modul 4: STU - uddannelse, arbejde eller pension.

Modul 5: Hjælp og tips til ansøgninger og anker.

Modul 6: Økonomi, tilskud samt styring.

Modul 7: BPA - hvad indebærer ordningen og hvad vil det sige

at være arbejdsleder.

Modul 8: Transport og praktisk hjælp og støtteforanstaltninger som

voksen handicappet.

Modul 9: Psykisk støtte og arbejdsredskaber i den nye hverdag for den

voksne handicappede, forældrene samt søskende.

Modul 10: Forældrenes "nye liv" - muligheder samt gode råd i det

videre forhold til det voksne handicappede barn.

 

Kurset undervises af faguddannede samt forældre til voksne handicappede som har erfaringer at dele ud af fra den proces de selv har været igennem. Det tilstræbes endvidere at få lavet nogle netværksgrupper så forældrene indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden i processen med at få valgt rigtigt samt givet slip på rette tid og den rigtige måde.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

RING 42 24 44 48

ELLER

SEND OS DIN TILMELDING PÅ

KUNDESERVICE@HANDICAPKONSULENTERNE.DK

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48