KONSULENTYDELSER:

Om det er at være økonomisk konsulent for det offentlige, skrivehjælp for borgeren eller mediator mellem de to parter så fælles for Handicapkonsulenternes ydelser er at de kommer begge parter til gavn. Parterne får en bedre forståelse og samarbejde med hinanden samtidig med at borgeren får de bedst egnede bevillinger og kommunen eller regionen økonomisk sparer penge samtidig med at borgeren oplever at service niveauet løftes. Læs nedenfor kort om vores ydelser. For yderligere information og et personligt møde kontakt os venligst.

ØKONOMI OG EFFEKTIVI-SERINGS KONSULENTER TIL KOMMUNE ELLER REGION

​​

Som aktører på handicapområdet gennem mange år har vi oplevet mange uøkonomiske afgørelser for både borger og det offentlige. Vores konsulenter tilbyder derfor kommuner og regioner at være konsulenter på større bevillingssager og dermed sikrer at sagsbehand-

lere ikke træffer afgørelser som i praksis er dyrere end det som borgeren helst vil have.

MEDIATOR MELLEM BORGER OG KOMMUNE/REGION

​​

Handicapkonsulenterne tilbyder at være mediator mellem borgeren og kommune/region i sager hvor der er samarbejdsproblemer, sprogproblemer eller hvor det hele bare er kørt i hårknude mellem de to parter. Ved at bruge os som mediator sikres en objektiv indblanding som ofte fører til en bedre praktisk løsning for borgeren samt en bedre økonomisk løsning for kommunen/regionen. Ofte fører det også til et bedre fremtidigt samarbejde imellem de to parter.

SKRIVEHJÆLP TIL ANSØGNINGER OG ANKESAGER FOR PRIVATE

​​

Gennem vores ydelse "skrivehjælp" hjælper vi dig med at udfærdige din ansøgning eller anke og følger også op med det offentlige gennem mundlig dialog. Du får med andre ord en mentor til at tage sig af dine sager og interesser og du kan bruge din tid fuldt ud på dit barn og familie. For ydelsen betaler du et månedligt kontingent samt en lille %-del af den ydelse du får tilkendt beregnet udfra vort timefor-

brug. Du betaler altid kontingent men kun for vort timeforbrug hvis du får tilkendt ydelsen.

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48