KOMMUNE/REGION:

Borgerne kalder det "skalten og valten" mens sagsbehandlerne siger de blot træffer afgørelser ifølge loven. Mere og mere oplever vi at der træffes afgørelser i "større" bevillingssager indenfor handicapområdet såsom indretning af bolig og badeværelse eller dyre hjælpemidler hvor borgeren ikke får tilgodeset sit behov optimalt samtidigt med at løsningen er dyrere for kommunen. Handicapkonsulenterne yder som en service konsulentbistand til kommuner og regioner som sikrer en bedre økonomisk fordeling af midlerne på handicapområdet og i yderste instans sparer millioner på det kommunale eller regionale budget. 

 

Læs mere om nedenfor hvorledes vi kan hjælpe din kommune/region med at økonomisere midlerne bedre på handicapområdet, uddanne dine medarbejdere hvad enten det er i effektiv udnyttelse af deres arbejdstid eller i samarbejdet med borgeren. Endelig kan du også se de kurser vi tilbyder borgeren i din kommune/region.

 

Klik på ikonerne nedenfor for mere information eller kontakt os på telefon eller mail - kontaktoplysninerne finder du ovenfor.

Show More

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48