FOREDRAG:

Læs nedenfor om alle vores populære foredrag som typisk varer 90 minutter. Fælles for alle foredragene er at de ikke holdes af personer som har tillært sig teoretisk viden om emnet men af personer som selv har prøvet det at have et handicappet barn og derigennem har høstet vigtige livserfaringer som de gerne vil give til tilhørerne for at de bliver bedst muligt klædt på til et liv i en verden hvor dig og din familie bare ikke er som de fleste.

FOREDRAG: NYBAGTE FORÆL-DRE TIL HANDICAPPET BARN

​​

Hør om hvordan andre forældre taklede det at blive forældre til et handicappet barn. Deres erfaringer med hvordan det påvirkede familielivet, arbejdslivet og ferie. Lær også om nogle af de tilbud der tilbydes samt hvad man kan forvente af hjælp fra det offentlige. Til slut vil der være en kort introduktion til vores 4 dages kursus om samme emne.

FOREDRAG: ​MOR TIL ET HANDICAPPET BARN
 

At være mor til et handicappet barn er måske en af de største udfordringer i livet. Hør fra virklighedensverden hvordan to kvinder hver især har taklet denne situation. Op og nedture, tilbud fra det offentlige til dit barn samt dig selv og det at skulle vælge mellem at beholde sit barn hjemme eller placere det på institution.

FOREDRAG: ​​PASNING HJEMME KONTRA PÅ INSTITUTION
 
Jo sværere et handicap des mere overskygger spørgsmålet: Skal mit barn forblive i hjemmet eller skal det passes på institution ? Dette foredrag belyser gennem forældre som har valgt forskelligt hvilke fordele og ulemper der er ved de to valgmuligheder. Forældrene kommer gennem egne erfaringer også ind på søskende, familieliv, skyldfølelse, frihed samt hvornår i livet det ene valg måske er bedre end det andet. Der afsluttes med en åben diskussion.
FOREDRAG: ​FAR TIL ET HANDICAPPET BARN
 

Fædre er ofte "de glemte" når der udbydes råd, vejledning og kurser for forældre til handicappede. To fædre fortæller om deres liv som far til et handicappet barn, udfordringer, arbejdsliv, parforhold, det at dele sol og vind lige med andre børn samt det ofte at være "den praktiske" der skal tage kampene med det offentlige.

FOREDRAG: ANSØGNINGER OG ANKER

​​

Kom og lær mere om ansøgningsprocesser samt ankegangen indenfor det offentlige. Muligheder for hurtigere sagsbehandling samt ankeafgørelser samt en introduktion til vor service: "Skrivehjælp" som er en service vi tilbyder til borgere som synes at det at ansøge og anke er uoverkommeligt og formålsløst.

FOREDRAG: ​SØSKENDE Til ET HANDICAPPET BARN
 

Hvordan er det at være søskende til et handicappet barn. Hør fra personer der har prøvet det hvordan de opfattede deres barndom, positive og negative sider, hvad de ville ønske deres forældre havde vist og hvordan det har påvirket deres forhold til kammerater, forældre samt deres voksne liv.

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48