VORES FORVENTNINGER

perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash.jpg

For at lave det perfekte match er det en meget stor fordel for Handicapkonsulenterne at kende arbejdspladsen – både lederne i de forskellige afdelinger, men også de eksisterende medarbejder sammensætninger. Derfor er det en fordel at I som udgangspunkt sætter tid af til et personligt møde med den primære kontaktperson fra Handicapkonsulenterne, så der kan etableres en tillidsfuld relation samt afstemmes forventninger til forløbet.

Det er vigtigt for os som bureau at opretholde en løbende og tæt kontakt med jer. Dels fordi vi følger op på vikarerne – og jeres - tilfredshed, men også for på den måde hurtigt at kunne navigere, hvis I ønsker at mande op eller ned.

Det er også vigtigt at I gør jer klart at instruktionspligten af vikaren ligger hos jer – og at I giver jer tid til at give vikaren en god og fyldestgørende instruktion, og vise han/hun tilrette. Dette giver det største udbytte af den eksterne arbejdskraft som vi tilbyder jer. Typisk vil det være små ting som at sørge for, at arbejdspladsen er klargjort, at der er en mentor eller anden intern person, der tager ansvar for at vikaren føler sig velkommen og klædt godt nok på til at udføre det arbejde vedkommende er ansat til og at I har informeret resten af arbejdspladsen om, at der nu går en ”ny” medarbejder i virksomheden.

Den tætte kontakt og dialog mellem jer og os har desuden den store fordel at ved et længere samarbejde skal I ikke starte ”forfra” hver gang – men blot kan ringe til Handicapkonsulenterne og sige: Vi skal bruge en ny erstatning for "Hanne"…. og så ved vi nøjagtig hvilken profil der er tale om.

 For bestilling af vikarer - ring til os på telefon 42 24 44 48 eller send en mail til kundeservice@handicapkonsulenterne.dk