BPA ORDNINGEN:

Vi ordner alt det praktiske arbejde for dig

Er du træt af alt det ekstra papirarbejde som følger med det at ansætte hjælpere, udbetale løn m.m.. så kan du vælge at overdrage alt det administrative arbejde ved BPA ordningen til Handicapkonsulenterne.

 

Når vi bestyrer din BPA ordning betyder det at vi tager os af alle de administrative og juridiske opgaver såsom:

 

- udarbejdelse af ansættelseskontrakter

- udbetaling af løn og sygedagpenge

- udbetaling af feriepenge

- indbetaling til pensionsordning

- indberetning af skat

- tegning af lovpligtig arbejdsskadesforsikring

- kontakt til kommune/region

Er du interesseret kan vi også tilbyde dig at hjælpe med rekruttering af medarbejdere, oplæring og kvalificeringskursus til medarbejderne samt vagtplanlægning. Kort sagt vi er dine private rådgiver mens du fungerer som arbejdsleder.

 

Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

 

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

 

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

KONTAKT OS PÅ TELEFON 42 24 63 36 OG HØR HVORLEDES VI KAN LETTE DIN HVERDAG UDEN DET KOSTER DIG NOGET

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48