AFLASTNING:

At have et handicappet barn giver udfordringer til enhver familie både barnet selv, forældre, søskende, venner, etc.. Dagligdagen er bare anderledes og tiden mere knap da det handicappede barn kræver megen opmærksomhed. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde aflastning af forældre i eget hjem af professionelle handicaphjælpere.

 

Alle vore handicaphjælpere gennemgår et kursus omkring det at være handicaphjælper inden de møder borgeren første gang. D.v.s. de får en introduktion til det at arbejde i et privat hjem, forflytningstekniker, personlig pleje, indsigt i brugen af de mest almindelige hjælpemidler samt introduktion til hvad man kan lave af aktiviteter, udflugter, etc.. Vi føler at denne forberedelse af vores handicaphjælpere er unique, da det er vores opfattelse at de fleste bureauer ofte sender hjælpere som er uforberedte og aldrig tidligere har haft med handicappede at gøre.


Den aflastning vi tilbyder kan bestå af alt fra personlig pleje, nattevagt til at

hente og bringe barnet til/fra skole samt lave sjove og spændende aktiviteter sammen. Aflasningen har til formål at give forældre og familie nye kræfter og overskud til at deltage i arbejds- eller fritidslivet samtidig med at de kan have deres handicappede barn i hjemmet.

Handicapkonsulenterne har alt efter hvor mange ugentlige timer der aflastes i hjemmet tilknyttet et team af hjælpere således at det er kendte ansigter der møder op i familiens hjem også ved enkelte hjælperes sygdom. Vi føler det er vigtigt at familien og ikke mindst barnet har trygheden ved faste og kendte hjæpere. En af grundene til at vi kan fastholde vores hjælpere i længere tid end vore konkurrenter er at vi tilbyder dem oplæring og en attraktiv løn - hvilket bliver til alle parters fordel.

Husk at du kan få bevilliget aflastning og ledsagelse til dit handicappede barn gennem din sagsbehandler

Sjælland

Helgavej 31

3060 Espergærde

Jylland

"Isbjerget"

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Telefon

42 24 44 48