AFLASTNING:

At have et handicappet barn kan være udfordrerne for enhver familie for såvel barnet selv som forældre, søskende, venner, etc.. Dagligdagen er bare anderledes og tiden mere knap, da det handicappede barn kræver megen opmærksomhed. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde aflastning af forældre i eget hjem af professionelle handicaphjælpere.

 

Alle vores handicaphjælpere gennemgår et kursus omkring det at være handicaphjælper, inden de møder borgeren for første gang. Det vil sige, at de får en introduktion til det at arbejde i et privat hjem, forflytningstekniker, personlig pleje, indsigt i brugen af de mest almindelige hjælpemidler samt introduktion til hvad man kan lave af aktiviteter, og hvilke udflugter man eventuelt kan tage på med barnet. Vi mener, at denne forberedelse af vores handicaphjælpere er unik, da det er vores opfattelse, at de fleste bureauer ofte sender hjælpere ud, som er uforberedte og aldrig tidligere har haft med handicappede at gøre.


Den aflastning vi tilbyder kan bestå af alt fra personlig pleje, nattevagt til at

14344697_1561807974126995_55152602065537

hente og bringe barnet til/fra skole samt lave sjove og spændende aktiviteter sammen. Aflastningen har til formål at give forældre og familie nye kræfter og overskud til at deltage i arbejds- og/eller fritidslivet, samtidig med at de kan have deres handicappede barn i hjemmet.

Handicapkonsulenterne har, alt efter hvor mange ugentlige timer der aflastes i hjemmet, tilknyttet et team af hjælpere, således at det er kendte ansigter, der møder op i familiens hjem - også ved enkelte hjælperes sygdom. Vi mener, det er vigtigt, at familien og ikke mindst barnet mærker den tryghed, der er forbundet med at have faste og kendte hjæpere. En af grundene til at vi kan fastholde vores hjælpere i længere tid end vores konkurrenter er, at vi tilbyder dem oplæring og en attraktiv løn - hvilket bliver til alle parters fordel.

Husk at du kan få bevilliget aflastning og ledsagelse til dit handicappede barn gennem din sagsbehandler