Introduktionskursus som handicaphjælper

Der slås løbende mange ledige stillinger op indenfor handicapområdet - ikke mindst som personlig hjælper i private hjem under BPA-ordningen.

Erfaringer viser desværre, at mange ledige ikke søger eller sågar overvejer at søge disse jobs som handicaphjælpere. Det, at bevæge sig ind på handicapområdet, synes måske uoverskueligt og føles fremmed, da man ikke har kendskab til området og sjældent selv kender nogle handicappede personer i familien.

Mange jobkonsulenter erfarer også, at deres borgere ikke søger de forskellige jobs på grund af uvidenhed om jobbets indhold. Mange er af den forkerte opfattelse, at alle jobs indenfor handicapområdet har noget med toiletbesøg og personlig hygiejne at gøre. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. Mange jobs indenfor handicapområdet har blot noget at gøre med ledsagelse til aktiviteter eller uddannelse, hjælp til madlavning, havearbejde, chauffør og meget andet. 

 

active-adult-disability-2026764.jpg

Med Handicapkonsulenternes 3-dages introduktionskursus til jobbet som handicaphjælper i private hjem såvel som på specialskoler, klubber og institutioner får arbejdsløse borgere nu mulighed for at stifte bekendtskab med området og de forskellige jobtyper, således at de motiveres til at søge nogle af de mange opslåede stillinger.

Kurset afholdes over hele landet, og over de 3 kursusdage får kursisterne en introduktion til handicapområdet, de forskellige typer jobs, arbejdsforhold samt jobsøgning. Kursisterne stifter også bekendtskab med handicappede, pårørende samt institutionsmedarbejdere, som fortæller om deres arbejde og arbejdspladser samt de mange positive ting, der følger med jobbet som handicaphjælper. Kursisterne introduceres også kort for typiske hjælpemidler som lift og bespænding i bil, ligesom der vil være et specielt målrettet førstehjælpskursus, som fokuserer på handicappede og deres problemstillinger som fejlsynkning, epilepsi, etc..

Kurset varer 3 dage fra 9:00 - 14:00 og koster 3.500 per deltager. Ved minimum 20 deltager fra samme kommune (eller nabokommuner) kan kurset afholdes lokalt.

For yderligere oplysninger kan vi kontaktes på mail eller telefon. Vi kommer også gerne forbi jobcentret til et uforpligtende møde. Er du ledig, opfordrer vi dig indledningsvis til at kontakt din jobkonsulent og høre, om vi har et kursus i dit område.

Af hensyn til planlægning og travlhed opfordrer vi jobcentrene til at kontakte os senest 60 dage før ønsket kursus start.