2 UGERS KURSUS MED EFTERFØLGENDE PRAKTIK

Dette kursus henvender sig primært til flygtninge der er kommet til Danmark indenfor de senere år men tilbydes også andre ledige som gerne vil hurtigt ind på arbejdsmarkedet.

Kurset strækker sig over  2 UGER hvor kursisterne introduceres til tre områder på det danske arbejdsmarked hvor der ofte er mangel på arbejdskraft, ikke mindst i højsæsonen. Efter endt kursus har deltagerne mulighed for at komme i praktik samtidig med at de tilknyttes et eller flere vikarbureauer indenfor det eller de områder de ønsker at arbejde. Kurset introducerer kursisterne til følgende 3 typer jobs: Handicaphjælper, Værelsesrengøring på hotel samt rengøring i både private hjem og firmaer. Til sidst i kurset vil kursisterne møde deres kommende praktiksteder således de kan starte i praktik umiddelbart efter kursusafslutning. Planen for de 10 kursus dage er som følger:

DAG 1 - 4: Handicaphjælper

Kursus deltagerne introduceres til hvad det vil sige

at være handicaphjælper for en voksen såvel som

for børn. Der introduceres til arbejdet på institu-

tioner for handicappede, brugen af typiske

hjælpemidler, løfteteknikker og arbejdsstillinger

samt kommunikation med handicappede.

                                                                                                   DAG 5: Værelsesrengøring på hotel

                                                                                       Her undervises der i hvordan man effektivt gør                                                                                              rent på et hotelværelse. Skift af sengelinned,                                                                                                  effektiv redning af seng, rengøring af                                                                                                                badeværelse, støvsugning samt øvrige                                                                                                              rengøringsopgaver på et hotel

DAG 6 - 7: Rengøring samt arbejde på plejehjem

På disse dage introduceres deltagerne til grundlæggende

rengøringsprincipper samt rengøringsmidler samtidig

med at deltagerne også undervises i hygiejne og

korrekt ergonomi. Herudover gives der et kort første-

hjælpskursus.

                                                                                                    DAG 8 - 9: Introduktion til praktiksteder

                                                                                                    På disse dage interviewes og introduceres

                                                                                                    deltagerne til deres kommende arbejds-

                                                                                                    givere. Deltagerne vil starte i praktik med

                                                                                                    mulighed for at overgå til job med løn-

                                                                                                    tilskud med mulighed for forlængelse ud i 

                                                                                                    permanent job såfremt der er gensidig

                                                                                                    interesse heri.

 

Dag 10: Kulturelt og det danske arbejdsmarked.

Flygtninge kommer med en anden baggrund og 

kultur end den danske. I mødet med danskerne i

deres eget hjem eller på arbejdspladserne er der 

"do´s and dont´s". Vi snakker om disse samt

hvordan det danske arbejdsmarked fungerer med

fagforeninger, m.m.

Prisen for ovennævnte kursus er kr. 17.500 ex moms per deltager og der er krav om minimum 14 deltagere.

Region Hovedstaden &

Region Sjælland:

Helgavej 31

3060 Espergærde

Region Nordjylland &

Region Midt:Jylland:

Mariane Thomsens Gade 39, 1.4

8000 Aarhus C

Region Syddanmark:

Perlegade 43

6400 Sønderborg

42 24 44 48